Generatieve muziek

Generatieve muziek zou eenvoudigweg gezien kunnen worden als muziek welke gegenereerd wordt door een systeem, welke bepaalde randvoorwaarden en/of regels voor die muziek uitgelegd heeft gekregen. In deze exegesis hebben we het specifiek over muziek welke, tot op noot-niveau, gegenereerd wordt door een computer-systeem, waarbij dit systeem helpt in het creëren en uitvoeren van de compositie. Voordat een computer dit kan realiseren, zal deze de muziek uitgelegd moeten krijgen in regels en codes, oftewel algoritmes.


Een voorbeeld van een Generatief Muziek Systeem, zoals ook is toegepast in de kunst-installatie "Moment" van Floortje Zonneveld, welke o.a. in het Stedelijk Museum is tentoongesteld.

Zie daarvoor ook: http://www.greencouch.nl/moment

Vincent Akkermans en Than van Nispen schreven samen ook een artikel over twee Netwerk Installaties, waarbij generatieve muziek via een computer netwerk werd uitgevoerd. Het artikel is te downloaden via two_network_installations_final.pdf en een kort demonstratie-filmpje is terug te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=GvEXW8Ujol8

Meer over installaties op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Installatie_(kunstwerk)